2019-09-01

Terapia tlenowo-ozonowa jest także wykorzystywana w ginekologii, stomatologii, urologii, a nawet w onkologii

Ozonoterapia może być stosowana zarówno jako metoda pomocnicza w tradycyjnym leczeniu, a także jako podstawowa metoda, gdy stosowana terapia nie przynosi żadnych efektów. Ozon stosowany jest jako terapia dodatkowa, uzupełniająca leczenie różnych odmian raka. Ozonoterapia, czyli terapia tlenowo-ozonowa, to niekonwencjonalna metoda leczenia, która od wielu lat znajduje zastosowanie w medycynie wspomagając podstawowe leczenie. Terapia tlenowo-ozonowa https://biomedcomplex.pl/ozonoterapia/ jest także wykorzystywana w ginekologii, stomatologii, urologii, a nawet w onkologii. Należy również wspomnieć o tym, że terapia ozonowa, w porównaniu z farmakoterapią jest terapią skuteczniejszą, pozostając ekonomiczną (po prostu tańszą), skracającą czas leczenia. Terapia tlenowo - ozonowa sprawia, że krzywa dysocjacji hemoglobiny przesuwa się w lewo, co oznacza w praktyce to, że krew po ozonoterapii oddaje więcej tlenu w tkankach niedokrwionych. Terapia ozonowa wzmaga ogólną i miejscową odporność organizmu oraz osłabia niekorzystne odczyny immunologiczne towarzyszące niektórym procesom zapalnym. Mieszanina tlenowo-ozonowa poprawia utlenowanie tkanek, zwłaszcza tych, które w wyniku zachodzącego procesu chorobowego są niedotlenione i gorzej odżywione. Terapia przeciwskazana jedynie dla osób z nadciśnieniem tętniczym, nie wyrównaną nadczynnością tarczycy i skrajną niewydolnością krążenia. Leczenie ozonem może być stosowane jako terapia dodatkowa, uzupełniająca niszczenie różnego rodzaju nowotworów. Powłoka ozonowa działa jak filtr, uniemożliwiając przenikanie szkodliwego dla zdrowia promieniowania ultrafioletowego. Ma on istotny wpływ na życie w atmosferze warstwa ozonowa chroni nas przed skutkami promieniowania kosmicznego. Terapia hiperbaryczna to nieinwazyjna metoda terapeutyczna wykorzystująca 100% tlen pod zwiększonym ciśnieniem atmosferycznym, znajdujący się w specjalnym pomieszczeniu –. Uzyskane dobre wyniki leczenia ozonem chorych, u których dotychczasowa tradycyjna terapia nie zawsze daje poprawę, pozwalają uznać ją za metodę z wyboru. Ozonoterapia , a właściwie terapia tlenowo-ozonowa , to jedna z innowacyjnych metod leczniczych wykorzystująca właściwości ozonu. Na podstawie badań i doświadczeń ozonoterapie możemy stosować jako metodę pomocniczą w leczeniu lub jako metodę z wyboru gdy dotychczasowa terapia nie przynosi spodziewanych rezultatów. – opatrunki ozonowe, stosowane zwykle po zastosowaniu miejscowym mieszaniny tlenowo – ozonowej na zmienione chorobowo kończyny (np. Tlenowa terapia hiperbaryczna jest jedną z najbardziej efektywnych metod dostarczania tlenu do wszystkich komórek ciała. Na początku XX wieku terapia ozonem była szeroko stosowana w przypadku wielu chorób, nawet gruźlicy ale wraz z pojawieniem się antybiotyków leczenie ozonem zostało niestety zmarginalizowane. Terapia tlenowo-ozonowa okazuje się być wyjątkowo skuteczna w przypadku braku satysfakcjonujących efektu leczenia rutynowego, innymi metodami. Czy taka terapia jest skuteczna i bezpieczna? Terapia ozonem jest dopuszczona prawnie i stosowana z powodzeniem w ponad 50 krajach. Ozonoterpia może być wykorzystywana jako terapia wspomagająca proces specjalistycznego leczenia. Ozonoterapia czyli terapia tlenowo – ozonowa może być stosowana w przypadkach gdzie leczenie rutynowe nie daje zadowalających wyników. Terapia hiperbaryczna zmniejsza stan zapalny i ma udowodnioną skuteczność w szeregu jednostek chorobowych takich jak infekcje bakteryjne, fibromialgia czy borelioza. Ozonoterapia, a właściwie terapia tlenowo-ozonowa, to jedna z innowacyjnychi niekonwencjonalnych metod leczenia wykorzystująca właściwości ozonu.

Zobacz także